Vymýšlet a ručně vyrábět hry pro děti není pro nás práce,
ale ZÁBAVA a RADOST! 

dětské hry, originální oslayvydětské hry

 

Vymýšlením „bojovek“ pro děti se s přáteli zabýváme už téměř deset let. Spojuje nás touha vytáhnout děti od digitální techniky, ukázat jim půvab klasických her v přírodě a strávit společně při hře mnoho hodin pod širým nebem. Rádi také vyrážíme na výlety po naší krásné krajině a tak vymýšlíme způsoby, jak dětem cestu zpestřit. Odměnou je nám nadšení dětí a jejich rozzářené oči.

Tyto zážitky bychom rádi zprostředkovali i lidem, jejichž časové možnosti jim neumožňují takovou bojovku připravit.

test 00398
Při vymýšlení úkolů, příběhů a šifer vycházíme především z přímých zkušeností s dětmi, opíráme se také o naše pedagogické a grafické vzdělání, i o poznatky ze studia etiky.

line 001 zNudyVen
Při výrobě hry spojujeme profesionální grafické dovednosti s originálními výtvarnými technikami. Chtěli bychom ukázat dětem, že rukodělné výrobky jsou jedinečné, a ačkoliv nejsou strojově přesné, mohou přinášet radost a inspirovat k vlastním výtvarným nápadům. Zároveň se snažíme co nejméně zatěžovat životní prostředí.

dětské hry, originální dětské oslavy
Přestože tento typ her pracovně nazýváme „bojovky“, abychom je odlišili od deskových nebo počítačových her, o bojování zde nemůže být ani řeč. I když jsme si vědomi, že nejsnadnější motivací děti je soutěživost, v našich hrách naopak záměrně klademe důraz na vzájemnou pomoc a podporu dětí, aby poté mohly zažívat společnou radost z úspěchu.

line 001 zNudyVen
Inspirováni paní Marií Montessori a jejími pedagogickými zásadami se snažíme, aby atmosféra při našich hrách byla spíše respektující, nesoutěživá. Ideální je, pokud se pro hru sejde věkově smíšená skupina, děti se učí od sebe navzájem a mohou se při úkolech podporovat.

line 001 zNudyVen
V některých hrách také ukazujeme dětem, že i dílčí neúspěch nemusí znamenat „katastrofu“, ale třeba jen nasměrování cesty jinam – k jiným řešením. Děti tak zažijí neodsuzující, pohodové a mírumilovné prostředí.

dětské hry, Kvakoš
Právě vlastní prožitek upevňuje u dítěte sebevědomí, děti mají radost z toho, že zvládnou samostatně to, co jejich okolí. Děti rozvíjejí vzdělávání hrou zároveň s činností rukou, což vede k psychické vyrovnanosti a lepšímu upevnění znalostí a dovedností.

dětské hry
Dospělý průvodce hrou by v našich hrách neměl zastávat roli soudce nebo rozhodčího, děti neodsuzuje, neporovnává. Provádí děti příběhem, dohlíží na dodržování pravidel a podporuje děti v soustředění. Šifry a úkoly jsou postaveny tak, aby je děti zvládly bez pomoci dospělých, což u nich prohlubuje radost z vlastního objevování. Není ovšem na překážku, když se dospělí zapojí do hry a luštění, v dětských očích stoupnou v ceně a užijí si společné chvilky.


dětské hry, originální dětské oslavyVětšinu našich her spojuje příběh, dospělý průvodce by měl dbát na to, aby si děti vždy před plněním úkolu vyposlechly legendu a zařadily si jednotlivá stanoviště do kontextu. Tím jejich zážitek získá celistvost, děti se učí trpělivosti, soustředění a v neposlední řadě porozumění poslechu.

line 001 zNudyVen
V našich hrách si většinou také děti procvičí porozumění čtenému textu.
Protože pohyb je úzce spojen s jakýmkoliv poznávacím procesem, hraje ve všech našich bojovkách významnou roli.
Děti hledají uschované šifry, hrají pohybové hry, přecházejí mezi stanovišti. Kolik pohybu a kilometrů chůze dětem dopřejete, to už záleží jen na vašem rozmístění stanovišť.


Přejeme vám, abyste u bojovek zažívali tolik legrace a radosti jako my s našimi dětmi.

dětské hry, originální oslavy